استخدام مجتمع آموزشی علم و صنعت شیراز

استخدام مجتمع آموزشی علم و صنعت شیراز
مجتمع آموزشی علم و صنعت شیراز جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید:

ردیف
عنوان شغلی
توضیحات

۱
کارشناس آموزش
خانم- آشنا به امور اداری، کامپیوتر- با فن بیان قوی

۲
مشاور آموزشی ترجیحا رشته برق/ کامپیوتر
خانم- با فن بیان قوی

۳
مدرس
مراجعه به سایت
ارسال رزومه به تلگرام آموزشگاه

آدرس: پارامونت به سمت سینما سعدی، سمت چپ، کوچه ۱، پلاک ۹
مراجعه فقط حضوری از ساعت ۱۱ الی ۱۲
آدرس سایت: www.irantvt.ir
ارسال رزومه به تلگرام آموزشگاه
تلفن تماس: ۳۲۳۵۷۷۱۱- ۰۹۳۰۰۰۹۹۹۱۹

استخدام مجتمع آموزشی علم و صنعت شیراز

مجتمع آموزشی علم و صنعت شیراز جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید:

ردیف
عنوان شغلی
توضیحات

۱
کارشناس آموزش
خانم- آشنا به امور اداری، کامپیوتر- با فن بیان قوی

۲
مشاور آموزشی ترجیحا رشته برق/ کامپیوتر
خانم- با فن بیان قوی

۳
مدرس
مراجعه به سایت
ارسال رزومه به تلگرام آموزشگاه

آدرس: پارامونت به سمت سینما سعدی، سمت چپ، کوچه ۱، پلاک ۹
مراجعه فقط حضوری از ساعت ۱۱ الی ۱۲
آدرس سایت: www.irantvt.ir
ارسال رزومه به تلگرام آموزشگاه
تلفن تماس: ۳۲۳۵۷۷۱۱- ۰۹۳۰۰۰۹۹۹۱۹
استخدام مجتمع آموزشی علم و صنعت شیراز

سایت خبری زندگی