استخدام متخصص نرم افزار مسلط به کامپیوتر در تهران

استخدام متخصص نرم افزار مسلط به کامپیوتر در تهران
یک مرکز تجاری معتبر در تهران در نظر دارد جهت تامین نیروهای مورد نیاز خود،استخدام نماید.
 ردیف عنوان شغلی
۱
متخصص نرم افزار مسلط به کامپیوتر

۲
نگهبان پارکینگ

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند.
آیا مطمئنید که رزومه شما حرفه ای ترین و جذاب ترین رزومه برای این کارفرما است؟ کلیک کنید…‬
آدرس ایمیل: hajebik@gmail.com
تلفن: (تلگرام) 09214088364

استخدام متخصص نرم افزار مسلط به کامپیوتر در تهران

یک مرکز تجاری معتبر در تهران در نظر دارد جهت تامین نیروهای مورد نیاز خود،استخدام نماید.
 ردیف عنوان شغلی
۱
متخصص نرم افزار مسلط به کامپیوتر

۲
نگهبان پارکینگ

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند.
آیا مطمئنید که رزومه شما حرفه ای ترین و جذاب ترین رزومه برای این کارفرما است؟ کلیک کنید…‬
آدرس ایمیل: hajebik@gmail.com
تلفن: (تلگرام) 09214088364
استخدام متخصص نرم افزار مسلط به کامپیوتر در تهران

استخدام آموزش و پرورش