استخدام عکاس جهت کار در رستوران جلالی در تبریز

استخدام عکاس جهت کار در رستوران جلالی در تبریز
به نیروی خانم دارای مدرک مرتبط ، عکاسی با تحصیلات لیسانس گرافیک با حداکثر سن ۳۰ سال با ۳ سال سابقه کار و دارای مدرک مرتبط در رستوران جلالی در تبریز نیازمندیم.
رزومه خود را به شماره داده شده تلگرام کرده و ذکر عنوان شغلی در زرومه الزامیست
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 0914xxxxxxx (نمایش کامل)

استخدام عکاس جهت کار در رستوران جلالی در تبریز

به نیروی خانم دارای مدرک مرتبط ، عکاسی با تحصیلات لیسانس گرافیک با حداکثر سن ۳۰ سال با ۳ سال سابقه کار و دارای مدرک مرتبط در رستوران جلالی در تبریز نیازمندیم.
رزومه خود را به شماره داده شده تلگرام کرده و ذکر عنوان شغلی در زرومه الزامیست
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 0914xxxxxxx (نمایش کامل)
استخدام عکاس جهت کار در رستوران جلالی در تبریز

خبرگزاری دانشگاه های کشور