استخدام در مجموعه بزرگ تولیدی لبنی

استخدام در مجموعه بزرگ تولیدی لبنی
تخصص های آگهی
استخدام انباردار استخدام کارشناس آزمایشگاه استخدام مدیر تولید استخدام مدیر داخلی
محل آگهی
استخدام مشهد و خراسان رضوی
یک مجموعه بزرگ تولیدی لبنی جهت مشاغل ذیل با حداقل 3 سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید :
1- سرپرست تولید
2- کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی
3- انباردار
4- مدیر داخلی فروشگاه
متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به شماره تلگرام 09354799937 و یا ایمیل H.YAZDI110@GMAIL.COM ارسال نمایند.
ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه …

استخدام در مجموعه بزرگ تولیدی لبنی

تخصص های آگهی
استخدام انباردار استخدام کارشناس آزمایشگاه استخدام مدیر تولید استخدام مدیر داخلی
محل آگهی
استخدام مشهد و خراسان رضوی
یک مجموعه بزرگ تولیدی لبنی جهت مشاغل ذیل با حداقل 3 سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید :
1- سرپرست تولید
2- کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی
3- انباردار
4- مدیر داخلی فروشگاه
متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به شماره تلگرام 09354799937 و یا ایمیل H.YAZDI110@GMAIL.COM ارسال نمایند.
ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه …
استخدام در مجموعه بزرگ تولیدی لبنی

سایت خبری زندگی