استخدام حسابدار و فروشنده در داروخانه شبانه روزی

استخدام حسابدار و فروشنده در داروخانه شبانه روزی
داروخانه شبانه روزی واقع در بلوار سجاد مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:
حسابدار با تجربه فروشنده بهداشتی با تجربه
ارسال رزومه کاری از طریق تلگرام به شماره همراه: ۰۹۱۵۵۸۸۰۷۰۰
تلفن ثابت: ۳۶۰۲۱۱۲۸
فکس: ۳۶۰۲۳۳۶۵

استخدام حسابدار و فروشنده در داروخانه شبانه روزی

داروخانه شبانه روزی واقع در بلوار سجاد مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:
حسابدار با تجربه فروشنده بهداشتی با تجربه
ارسال رزومه کاری از طریق تلگرام به شماره همراه: ۰۹۱۵۵۸۸۰۷۰۰
تلفن ثابت: ۳۶۰۲۱۱۲۸
فکس: ۳۶۰۲۳۳۶۵
استخدام حسابدار و فروشنده در داروخانه شبانه روزی

آلرژی و تغذیه