ارسال تصاویر مستهجن برای استاد؛ نتیجه کسر نمره قبولی

ارسال تصاویر مستهجن برای استاد؛ نتیجه کسر نمره قبولی
صفحه گوناگون: رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از دستگیری دانشجویی که به دلیل کسر نمره قبولی، پیام های مستهجن و مطالب غیراخلاقی برای استادش ارسال می کرد، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ “جواد جهانشیری” رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در تشریح خبر گفت: مدرس یکی از مراکز آموزشی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه کرد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح کرد: این فرد در اظهارات اولیه خود به کارشناسان پلیس فتا گفت مدتی است از سوی فردی ناشناس در محیط خصوصی تلگرام پیام …

ارسال تصاویر مستهجن برای استاد؛ نتیجه کسر نمره قبولی

صفحه گوناگون: رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از دستگیری دانشجویی که به دلیل کسر نمره قبولی، پیام های مستهجن و مطالب غیراخلاقی برای استادش ارسال می کرد، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ “جواد جهانشیری” رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در تشریح خبر گفت: مدرس یکی از مراکز آموزشی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه کرد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح کرد: این فرد در اظهارات اولیه خود به کارشناسان پلیس فتا گفت مدتی است از سوی فردی ناشناس در محیط خصوصی تلگرام پیام …
ارسال تصاویر مستهجن برای استاد؛ نتیجه کسر نمره قبولی

بک لینک قوی