ارتباط با کتابخانه ملی از طریق تلگرام

ارتباط با کتابخانه ملی از طریق تلگرام
با راه اندازی نرم افزار تلگرام کتابخانه ملی، از این پس اعضا می توانند با کتابداران مرجع ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را از این طریق مطرح کنند.
بخش کتاب و کتابخوانی تبیان

مدیر کل اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روز شنبه گفت: به منظور ارائه خدمات مرجع به اعضا و پژوهشگران، علاوه بر خدمات مرجع حضوری و مرجع مجازی از طریق ایمیل و چت آنلاین، امکان تعامل کاربران با همکاران مرجع از طریق محیط تلگرام فراهم شد.
رضا شهرابی افزود: از این پس همه افراد برای تماس با کتابداران مرجع کتابخانه ملی و طر …

ارتباط با کتابخانه ملی از طریق تلگرام

با راه اندازی نرم افزار تلگرام کتابخانه ملی، از این پس اعضا می توانند با کتابداران مرجع ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را از این طریق مطرح کنند.
بخش کتاب و کتابخوانی تبیان

مدیر کل اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روز شنبه گفت: به منظور ارائه خدمات مرجع به اعضا و پژوهشگران، علاوه بر خدمات مرجع حضوری و مرجع مجازی از طریق ایمیل و چت آنلاین، امکان تعامل کاربران با همکاران مرجع از طریق محیط تلگرام فراهم شد.
رضا شهرابی افزود: از این پس همه افراد برای تماس با کتابداران مرجع کتابخانه ملی و طر …
ارتباط با کتابخانه ملی از طریق تلگرام

صبحانه