اذیت و آزار ستاره در سانتافه شیشه دودی

اذیت و آزار ستاره در سانتافه شیشه دودی
به گزارش دادمردان ،  ستاره وقتی با اشتیاق به ملاقات دوست پسر مجازی اش رفت نمی دانست با شوهر عمه کثیفش روبرو می شود.
دخترجوان که بخاطر خودکشی نافرجام از سوی پدرومادرش به نزد مشاوره پلیس کلانتری رفته بود داستان شومی داشت.
ستاره هنوز گریه می کند او با لکنت گفت:در تلگرام با پسری خوش تیپ و مودبی آشنا شدم او هم 20 ساله بود و پدرش را نمایشگاهدار معرفی کرده و گفت وضع مالی شان خوب است.
وی افزود:نیما شعرهای زیبایی می گفت او مهربانترین پسر دنیا بود و وقتی قرار ملاقات می خواستم می گفت بخاطر دانشگاهش در شیرا …

اذیت و آزار ستاره در سانتافه شیشه دودی

به گزارش دادمردان ،  ستاره وقتی با اشتیاق به ملاقات دوست پسر مجازی اش رفت نمی دانست با شوهر عمه کثیفش روبرو می شود.
دخترجوان که بخاطر خودکشی نافرجام از سوی پدرومادرش به نزد مشاوره پلیس کلانتری رفته بود داستان شومی داشت.
ستاره هنوز گریه می کند او با لکنت گفت:در تلگرام با پسری خوش تیپ و مودبی آشنا شدم او هم 20 ساله بود و پدرش را نمایشگاهدار معرفی کرده و گفت وضع مالی شان خوب است.
وی افزود:نیما شعرهای زیبایی می گفت او مهربانترین پسر دنیا بود و وقتی قرار ملاقات می خواستم می گفت بخاطر دانشگاهش در شیرا …
اذیت و آزار ستاره در سانتافه شیشه دودی

گوشی موبایل