ادعای مهدی پاکدل درباره فیلم مجید مجیدی

ادعای مهدی پاکدل درباره فیلم مجید مجیدی
مهدی پاکدل که چند روز پیش از هک شدن صفحه شخصی اش خبر داده بود و آن را به شکل کلیپی تصویری در تلگرام گذاشته بود، حالا ادعایی عجیب درباره فیلم مجیدی مطرح کرده است.

ادعای مهدی پاکدل درباره فیلم مجید مجیدی

مهدی پاکدل که چند روز پیش از هک شدن صفحه شخصی اش خبر داده بود و آن را به شکل کلیپی تصویری در تلگرام گذاشته بود، حالا ادعایی عجیب درباره فیلم مجیدی مطرح کرده است.
ادعای مهدی پاکدل درباره فیلم مجید مجیدی

خبر دانشجویی