ادعای عجیب مهدی پاکدل درباره فیلم «محمد رسول الله (ص)»

ادعای عجیب مهدی پاکدل درباره فیلم «محمد رسول الله (ص)»
شهروند نوشت: مهدی پاکدل که چند روز پیش از هک شدن صفحه شخصی اش خبر داده بود و آن را به شکل کلیپی تصویری در تلگرام گذاشته بود، حالا ادعایی عجیب درباره فیلم مجیدی مطرح کرده است.

ادعای عجیب مهدی پاکدل درباره فیلم «محمد رسول الله (ص)»

شهروند نوشت: مهدی پاکدل که چند روز پیش از هک شدن صفحه شخصی اش خبر داده بود و آن را به شکل کلیپی تصویری در تلگرام گذاشته بود، حالا ادعایی عجیب درباره فیلم مجیدی مطرح کرده است.
ادعای عجیب مهدی پاکدل درباره فیلم «محمد رسول الله (ص)»

پایگاه خبری مبارز