ادامه کارهای عجیب نماینده خرمشهر!

ادامه کارهای عجیب نماینده خرمشهر!
نماینده خرمشهر که چندی پیش یک رستوران را افتتاح کرده بود در اقدامی دیگر چنین بنری را در سطح شهر خرمشهر نصب کرده است.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

ادامه کارهای عجیب نماینده خرمشهر!

نماینده خرمشهر که چندی پیش یک رستوران را افتتاح کرده بود در اقدامی دیگر چنین بنری را در سطح شهر خرمشهر نصب کرده است.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
ادامه کارهای عجیب نماینده خرمشهر!

اخبار جهان