اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد
تلگرام در آخرین پیامی که در توئیتر مخابره کرد، ضمن عذرخواهی بابت مشکلات ارتباطی ، نوشته است: حل مشکل در اروپا را کمی زود اعلام کردیم و ظاهرا مشکلات بیشتری در خاورمیانه و اروپا وجود دارد و کارشناسان ما با جدیت بیشتری در حال کار روی موضوع هستند.

اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

تلگرام در آخرین پیامی که در توئیتر مخابره کرد، ضمن عذرخواهی بابت مشکلات ارتباطی ، نوشته است: حل مشکل در اروپا را کمی زود اعلام کردیم و ظاهرا مشکلات بیشتری در خاورمیانه و اروپا وجود دارد و کارشناسان ما با جدیت بیشتری در حال کار روی موضوع هستند.
اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

فروش بک لینک

پرس نیوز