اخبار

اخبار
پزشک تبریزی نسخه های تازه می پیچد
پزشک متعهد تبریزی با نوشتن شماره خود در نسخه بیمار بیسواد از داروخانه خواست به طوری که بیمار متوجه نشود، برای هزینه داروها با خود پزشک تماس بگیرند.
دکتر «علیرضا صلحی» پزشک عمومی 31 ساله مرکز بیمارستان امام رضا(ع) تبریز پیش از این هم ماجرای نسخه عجیب و خط خوشش در تلگرام خبرساز شده بود. او سال گذشته برای یکی از بیمارانش شنیدن آلبوم «جان عشاق» اثر استاد شجریان روزی یک بار و تصنیف «مدامم مست» از آلبوم یاد باد از سالار عقیلی را تجویز کرده بود. دکتر صلحی حالا با پیچیدن …

اخبار

پزشک تبریزی نسخه های تازه می پیچد
پزشک متعهد تبریزی با نوشتن شماره خود در نسخه بیمار بیسواد از داروخانه خواست به طوری که بیمار متوجه نشود، برای هزینه داروها با خود پزشک تماس بگیرند.
دکتر «علیرضا صلحی» پزشک عمومی 31 ساله مرکز بیمارستان امام رضا(ع) تبریز پیش از این هم ماجرای نسخه عجیب و خط خوشش در تلگرام خبرساز شده بود. او سال گذشته برای یکی از بیمارانش شنیدن آلبوم «جان عشاق» اثر استاد شجریان روزی یک بار و تصنیف «مدامم مست» از آلبوم یاد باد از سالار عقیلی را تجویز کرده بود. دکتر صلحی حالا با پیچیدن …
اخبار

بک لینک رنک 7