اخبار برگزیده

اخبار برگزیده
28 میلیون ایرانی، عضو تلگرام هستند
مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در نشست «شبکه های مجازی، دانشگاه و سیاست های فرهنگی» با اشاره به تفاوت استفاده ایرانی ها و فرانسوی ها از شبکه های 
اجتماعی افزود: کشور فرانسه بین کشورهای اروپایی جایگاه چهارم را از لحاظ تعداد کاربران و نحوه استفاده از شبکه های مجازی دارد. شاید دو سوم مردم فرانسه از اینترنت برای انجام امور روزمره استفاده می کنند و حدود 90 درصد دانش آموخته ها از اینترنت با کارکردهای مختلف استفاده می کنند. محمد مهدی فتوره چی ادامه داد: …

اخبار برگزیده

28 میلیون ایرانی، عضو تلگرام هستند
مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در نشست «شبکه های مجازی، دانشگاه و سیاست های فرهنگی» با اشاره به تفاوت استفاده ایرانی ها و فرانسوی ها از شبکه های 
اجتماعی افزود: کشور فرانسه بین کشورهای اروپایی جایگاه چهارم را از لحاظ تعداد کاربران و نحوه استفاده از شبکه های مجازی دارد. شاید دو سوم مردم فرانسه از اینترنت برای انجام امور روزمره استفاده می کنند و حدود 90 درصد دانش آموخته ها از اینترنت با کارکردهای مختلف استفاده می کنند. محمد مهدی فتوره چی ادامه داد: …
اخبار برگزیده

دانلود فیلم با لینک مستقیم