اخاذی مدیر کانال مدلینگ در تلگرام

اخاذی مدیر کانال مدلینگ در تلگرام
یزدفردا “سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیسی”پلیس فتا”رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با اغفال دختر نوجوان در شبکه اجتماعی تلگرام، از وی اخاذی می کرد. 
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا:سرهنگ “سیدموسی حسینی” گفت: چندی پیش دختر نوجوان 16 ساله با ارایه مرجوعه قضایی مدعی شد مدتی پیش در گروه های تلگرامی با تبلیغاتی در خصوص کانال مدلینگ طراحی لباس مواجه شده که به دلیل علاقه وی به مدل های لباس وارد آن کانال شده است. 
وی ادامه داد: پس از چند روز، فردی که خود را مدیر آن کانال معرفی …

اخاذی مدیر کانال مدلینگ در تلگرام

یزدفردا “سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیسی”پلیس فتا”رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با اغفال دختر نوجوان در شبکه اجتماعی تلگرام، از وی اخاذی می کرد. 
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا:سرهنگ “سیدموسی حسینی” گفت: چندی پیش دختر نوجوان 16 ساله با ارایه مرجوعه قضایی مدعی شد مدتی پیش در گروه های تلگرامی با تبلیغاتی در خصوص کانال مدلینگ طراحی لباس مواجه شده که به دلیل علاقه وی به مدل های لباس وارد آن کانال شده است. 
وی ادامه داد: پس از چند روز، فردی که خود را مدیر آن کانال معرفی …
اخاذی مدیر کانال مدلینگ در تلگرام

آپدیت نود 32 ورژن 6

فانتزی