اخاذی دختر 19 ساله در تلگرام با انتشار عکس مستهجن خود

اخاذی دختر 19 ساله در تلگرام با انتشار عکس مستهجن خود
چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده از تصاویر خصوصی من در شبکه اجتماعی تلگرام قصد دارند به زور مرا به محل قرار ملاقات حضوری بکشانند و تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته آن ها توجه نکنم، تصاویرم را منتشر خواهند کرد.

اخاذی دختر 19 ساله در تلگرام با انتشار عکس مستهجن خود

چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده از تصاویر خصوصی من در شبکه اجتماعی تلگرام قصد دارند به زور مرا به محل قرار ملاقات حضوری بکشانند و تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته آن ها توجه نکنم، تصاویرم را منتشر خواهند کرد.
اخاذی دختر 19 ساله در تلگرام با انتشار عکس مستهجن خود

بک لینک رنک 8