اجرای دوره های – آشنایی با جنگ نرم – و – طب اسلامی – در اصفهان

اجرای دوره های – آشنایی با جنگ نرم – و – طب اسلامی – در اصفهان
حجت الاسلام امیر حسین مستاجران در گفت و گو با خبرنگار « حوزه »در اصفهان پیرامون تشریح آخرین اقدامات فرهنگی صورت گرفته در سطح مدارس علمیه اصفهان، اظهار کرد:در نخستین اقدام با توجه به اینکه در سال تحصیلی95-94دوره یکساله طرح اندیشه شهید مطهری با موفقیت و دستاوردهای قابل قبولی، درسطح مدارس علمیه شهر اصفهان برگزار شد، درصدد برآمدیم این طرح را با چند عنوان از کتب شهید در اوقات فراغت طلاب برگزار کنیم.
وی در توضیح این طرح فرهنگی اذعان داشت: تبلیغات این طرح به وسیله کاتالوگ، بنر، تلگرام و سایت حوزه برای طلاب …

اجرای دوره های – آشنایی با جنگ نرم – و – طب اسلامی – در اصفهان

حجت الاسلام امیر حسین مستاجران در گفت و گو با خبرنگار « حوزه »در اصفهان پیرامون تشریح آخرین اقدامات فرهنگی صورت گرفته در سطح مدارس علمیه اصفهان، اظهار کرد:در نخستین اقدام با توجه به اینکه در سال تحصیلی95-94دوره یکساله طرح اندیشه شهید مطهری با موفقیت و دستاوردهای قابل قبولی، درسطح مدارس علمیه شهر اصفهان برگزار شد، درصدد برآمدیم این طرح را با چند عنوان از کتب شهید در اوقات فراغت طلاب برگزار کنیم.
وی در توضیح این طرح فرهنگی اذعان داشت: تبلیغات این طرح به وسیله کاتالوگ، بنر، تلگرام و سایت حوزه برای طلاب …
اجرای دوره های – آشنایی با جنگ نرم – و – طب اسلامی – در اصفهان

آلرژی و تغذیه