آگهی استخدام کارپرداز و منشی و گرافیست در یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان واقع در استان تهران

آگهی استخدام کارپرداز و منشی و گرافیست در یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان واقع در استان تهران
آگهی استخدام کارپرداز و منشی و گرافیست در یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان واقع در استان تهران
آگهی استخدام کارپرداز و منشی و گرافیست
یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان درمحدوده جردن تهران که درزمینه اختراعات آموزشی وبهبود مطالعه فعالیت مینماید،
در محیطی انگیزشی وکاملا سالم ازافراد کوشا، ماهر، خوش فکر وایده پرداز دربخش های زیر استخدام مینماید.
علاقه مندان میتوانند با انتخاب کدمربوطه رزومه خود را جهت ارزیابی وبررسی ایمیل یا تلگرام نمایند.

کد۱: کارپرداز دفتری وکامپیوتری با قدرت نگارش بالا جهت …

آگهی استخدام کارپرداز و منشی و گرافیست در یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان واقع در استان تهران

آگهی استخدام کارپرداز و منشی و گرافیست در یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان واقع در استان تهران
آگهی استخدام کارپرداز و منشی و گرافیست
یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان درمحدوده جردن تهران که درزمینه اختراعات آموزشی وبهبود مطالعه فعالیت مینماید،
در محیطی انگیزشی وکاملا سالم ازافراد کوشا، ماهر، خوش فکر وایده پرداز دربخش های زیر استخدام مینماید.
علاقه مندان میتوانند با انتخاب کدمربوطه رزومه خود را جهت ارزیابی وبررسی ایمیل یا تلگرام نمایند.

کد۱: کارپرداز دفتری وکامپیوتری با قدرت نگارش بالا جهت …
آگهی استخدام کارپرداز و منشی و گرافیست در یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان واقع در استان تهران

قدیر نیوز