آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود واقع در استان اصفهان

آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود واقع در استان اصفهان
آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود واقع در استان اصفهان
آگهی استخدام حسابدار
شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود در اصفهان در راستای استخدام نیرو به خانم با تجربه در واحد حسابداری نیازمند است.
فلذا مشخصات کامل درخواست کننده را به شماره فکس ۳۳۸۰۸۲۱۷ یا به تلگرام شماره همراه ۰۹۳۹۲۸۲۱۸۲۶ ارسال نمایید.
www.jahanfoolad.com
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 13 اردیبهشت 1395

آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود واقع در استان اصفهان

آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود واقع در استان اصفهان
آگهی استخدام حسابدار
شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود در اصفهان در راستای استخدام نیرو به خانم با تجربه در واحد حسابداری نیازمند است.
فلذا مشخصات کامل درخواست کننده را به شماره فکس ۳۳۸۰۸۲۱۷ یا به تلگرام شماره همراه ۰۹۳۹۲۸۲۱۸۲۶ ارسال نمایید.
www.jahanfoolad.com
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 13 اردیبهشت 1395
آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی جهان فولاد زاینده رود واقع در استان اصفهان

بک لینک رنک 5