آپدیت جدید تلگرام چه ویژگی هایی دارد؟

آپدیت جدید تلگرام چه ویژگی هایی دارد؟
نسخه ی 3.12 تلگرام ساعاتی پیش منتشر شد و در این نسخه نیز همانند ورژن های قبلی امکانات جذاب و بسیار کاربردی جدیدی به این برنامه ی محبوب اضافه شد.

آپدیت جدید تلگرام چه ویژگی هایی دارد؟

نسخه ی 3.12 تلگرام ساعاتی پیش منتشر شد و در این نسخه نیز همانند ورژن های قبلی امکانات جذاب و بسیار کاربردی جدیدی به این برنامه ی محبوب اضافه شد.
آپدیت جدید تلگرام چه ویژگی هایی دارد؟

سیستم اطلاع رسانی