آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله اصلاح طلبان است نه اصولگرایان

آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله اصلاح طلبان است نه اصولگرایان
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کانال تلگرام خود از” آمدن یا نیامدن” احمدی نژاد به عرصه سیاست می گوید.
وی نوشت:”آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله اصلاح طلبان است نه اصولگرایان.به قدر کفایت دلایل شرعی و قانونی برای رد صلاحیت رییس جمهور سابق وجود دارد”./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کانال تلگرام خود از” آمدن یا نیامدن” احمدی نژاد به عرصه سیاست می گوید.
وی نوشت:”آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله اصلاح طلبان اس …

آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله اصلاح طلبان است نه اصولگرایان

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کانال تلگرام خود از” آمدن یا نیامدن” احمدی نژاد به عرصه سیاست می گوید.
وی نوشت:”آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله اصلاح طلبان است نه اصولگرایان.به قدر کفایت دلایل شرعی و قانونی برای رد صلاحیت رییس جمهور سابق وجود دارد”./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کانال تلگرام خود از” آمدن یا نیامدن” احمدی نژاد به عرصه سیاست می گوید.
وی نوشت:”آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله اصلاح طلبان اس …
آمدن یا نیامدن احمدی نژاد مسئله اصلاح طلبان است نه اصولگرایان

آپدیت نود 32 ورژن 4

روزنامه قانون