آغاز به کار نخستین روبات جست وجوی پرواز در تلگرام

آغاز به کار نخستین روبات جست وجوی پرواز در تلگرام
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- برای نخستین بار در ایران جست وجوی پروازهای سیستمی و چارتر با استفاده از تلگرام و از طریق روبات تراولنا امکان پذیر شد.

آغاز به کار نخستین روبات جست وجوی پرواز در تلگرام

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- برای نخستین بار در ایران جست وجوی پروازهای سیستمی و چارتر با استفاده از تلگرام و از طریق روبات تراولنا امکان پذیر شد.
آغاز به کار نخستین روبات جست وجوی پرواز در تلگرام

آپدیت نود 32 ورژن 7

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی