آریانا؛ ربات تلگرام برای تبدیل متن به گفتار

آریانا؛ ربات تلگرام برای تبدیل متن به گفتار
امروزه سیستم های زیادی نیازمند قابلیت تبدیل متن به صوت هستند. در همین راستا شرکت «عصر گویش پرداز» اقدام به توسعه ی ابزاری به نام آریانا کرده تا توسعه دهندگان و برنامه نویسان بتوانند به وسیله ی آن قابلیت تبدیل متن به صوت طبیعی را به سامانه های خود بیافزایند. در پی همین اقدام این شرکت ربات تلگرام این سیستم را نیز عرضه کرد تا بدین طریق کاربران بتوانند به سادگی هرچه تمام تر با آن آشنایی پیدا کنند. ربات آریانا ابتدا متن را دریافت کرده، آن را پردازش می کند، سپس با پردازش ویژگی ها و ایجاد صدایی شبیه به صدای …

آریانا؛ ربات تلگرام برای تبدیل متن به گفتار

امروزه سیستم های زیادی نیازمند قابلیت تبدیل متن به صوت هستند. در همین راستا شرکت «عصر گویش پرداز» اقدام به توسعه ی ابزاری به نام آریانا کرده تا توسعه دهندگان و برنامه نویسان بتوانند به وسیله ی آن قابلیت تبدیل متن به صوت طبیعی را به سامانه های خود بیافزایند. در پی همین اقدام این شرکت ربات تلگرام این سیستم را نیز عرضه کرد تا بدین طریق کاربران بتوانند به سادگی هرچه تمام تر با آن آشنایی پیدا کنند. ربات آریانا ابتدا متن را دریافت کرده، آن را پردازش می کند، سپس با پردازش ویژگی ها و ایجاد صدایی شبیه به صدای …
آریانا؛ ربات تلگرام برای تبدیل متن به گفتار

آهنگ جدید