آخرین وضعیت پرونده حملات سایبری هسته ای/ماجرای تلگرام در مدارس

آخرین وضعیت پرونده حملات سایبری هسته ای/ماجرای تلگرام در مدارس
معاون قضائی دادستان کل کشور، در واکنش به موضوع پیگیری قضائی حملات سایبری به تاسیسات هسته ای، گفت: منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی هستیم.

آخرین وضعیت پرونده حملات سایبری هسته ای/ماجرای تلگرام در مدارس

معاون قضائی دادستان کل کشور، در واکنش به موضوع پیگیری قضائی حملات سایبری به تاسیسات هسته ای، گفت: منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی هستیم.
آخرین وضعیت پرونده حملات سایبری هسته ای/ماجرای تلگرام در مدارس

کرمان نیوز